Orders aanmaken

Om snel en foutloos te factureren werken we in Yoobi vanuit orders, als dragers van alle informatie. Een order bestaat uit orderitems om de gewenste kosten op de juiste manier door te belasten.

  • In een Regie orderitem factureer je de binnen een bepaalde periode de goedgekeurde uren van een bepaald project.
  • In een Fixed-price orderitem factureer je de factuurmomenten binnen een bepaalde periode. Dit fixed-price orderitem is gekoppeld aan een project en op basis van een vast tarief. De factuur kan opgesplitst zijn in meerdere factuurmomenten.
  • In een Product orderitem factureer je net zoals bij fixed-price factuurmomenten binnen een bepaalde periode. Echter is dit op basis van producten, eventueel in de vorm van een abonnement. 

 

Basis overzicht order. Hier ziet u een order op basis van 'regie'
Per order-item kan worden ingesteld wat er op de factuur terecht moet komen (en wat niet)