Verkopen registreren

Een verkoop registreren gebeurt door een stapsgewijs proces. Er zijn 3 stappen van belang waarbij snel gegevens kunnen worden ingevoerd.
 

Verkoop gegevens

Het veld verkoop: bron is gebaseerd op een trefwoordenlijst. Net als de reden voor verkoop. Op dit scherm kunt u ook bestaande taken koppelen zodat de verkoop compleet gedocumenteerd word.

Het verkoopschema gekoppeld aan de verkoop bepaalt de verschillende fasen en taken die bij de verkoop moeten worden doorlopen. Daarnaast wordt per fase een kans percentage bepaald. Ook de verwachtte verkoop waarde wordt hier ingegeven. Op het derde tabblad kun je de volgens het schema voorgestelde taken bekijken en aanmaken, indien gewenst.
 

Verkoopfase toekennen aan een nieuwe verkoop
Nieuwe verkoop aanmaken met bijbehorende taken