Marketing voor Sales medewerkers

 

Implementatie van Yoobi
Je hebt gekozen voor nieuwe software en het is tijd om aan de slag te gaan met de implementatie. Geef je medewerkers de vrije hand om Yoobi naar eigen inzicht te gebruiken, of kies je voor een andere aanpak?

Begeleiding
Bij ons starten nieuwe klanten starten in een online omgeving, die speciaal voor hen in ingericht, door een van onze consultants. Onze collega Jurriaan verzorgt na de inrichting een training, waar hij laat zien welke modules er voor hen zijn ingericht en hoe Yoobi werkt. Dit geeft nieuwe klanten een solide basis om het systeem zelfstandig in gebruik te nemen. Zeker als je verschillende afdelingen hebt, die veel met elkaar samenwerken, is het van belang om werkwijzen op elkaar af te stemmen, om zo de juiste output te krijgen.

Door actief met de software aan de slag te gaan, komen gebruikers opties en instellingen tegen die hen helpen, of waar ze vragen over hebben.

Slapende klanten

Nieuwe klanten krijgen van ons de ruimte om het systeem eigen te maken. Vooral in de eerste weken zorgen wij voor goede ondersteuning en bieden wij praktische hulp als klanten daar om vragen. Maar hoe ga je om met klanten die niet van start gaan met jouw product? Wat kun je doen, als je merkt dat ze het systeem niet volledig benutten? Hoe activeer je gebruikers (of prospects)?

Wij hebben dit proces (gedeeltelijk) ondervangen door Yoobi te koppelen aan Act-On. Een koppeling die je kunt inzetten als je de CRM Module van Yoobi afneemt en die voor meerdere doeleindes geschikt is.

We beschrijven het proces zoals dat intern bij ons verloopt en we laten zien hoe medewerkers samenwerken, over afdelingen en expertises heen.

1. Signalering door het Yoobi Support Team

Om een overzicht te krijgen van klanten die gemotiveerd mogen worden, genereert Jaco (van het Yoobi Support Team) een rapport met de volgende gegevens:

 • Inloggen
  Een overzicht van gebruikers die langer dan 30 dagen niet hebben ingelogd op Yoobi
 • Licentie verbruik
  Het percentage actieve gebruikers, ten opzichte van het aantal licenties. Dit laat ons zien wat het percentage actieve gebruikers binnen een organisatie is. Hierbij kijken we of dit percentage af neemt over meerdere maanden
 • Afname gebruik
  Organisaties waarbij het aantal gebruikers - dat is ingelogd in de afgelopen 3 maanden - afneemt, en waarbij het totaal aantal gebruikers onder een bepaald percentage zit.

Jaco levert het rapport aan bij Jessica, zij maakt deel uit van het sales team.

2. Registratie in de CRM Module

Jessica roept de gebruikers op in de CRM Module van Yoobi, om na te gaan welke after-sales taken er zijn uitgevoerd. Zijn er misschien support-meldingen ingediend, die het teruglopende gebruik van Yoobi kunnen verklaren? Als er geen aantoonbare reden voor het teruglopende gebruik van Yoobi is, neemt Jessica aan dat het om een ‘slapende klant’ gaat, en zij schrijft de contactpersoon van de organisatie in voor een activatiemail.

Dit doet Jessica door een contactpersoon te ‘bewerken’ in de CRM Module van Yoobi. Hier geeft ze aan dat er een e-mailing verstuurd mag worden.
 

Contactpersoon inschrijven op het segment 'Slapende klanten'

3. Activatie door marketing

De getoonde segmenten zijn verzendlijsten die Act-On gebruikt om e-mailcampagnes naar te versturen. Act-On is marketing automation software. Zodra Jessica een contactpersoon inschrijft op een van de segmenten, start er een programma in Act-On.

 

Het programma wat 'slapende klanten' doorlopen

Dit programma is opgesteld door Sarah (marketingteam) en je kunt dit programma is vergelijken met de workflow-module zoals we die uit Yoobi kennen. Het is een reeks van activiteiten, die opvolgend worden uitgevoerd.

Inhoud 
In het programma voor ‘slapende klanten’ ontvangen contactpersonen een e-mail. Dit bericht heeft Sarah opgesteld in Act-On en gepersonaliseerd met contactgegevens uit Yoobi (zoals aanhef en de bedrijfsnaam).

Program Flow 
Afhankelijk van de actie die een ontvanger wel (of niet) onderneemt, als de eerste e-mail is verzonden, volgt er een vervolgstap in het programma. In dit voorbeeld ontvangt de contactpersoon een tweede e-mail, als het eerste bericht niet is geopend of is aangeklikt. Als de eerste e-mail wel wordt gelezen, dan verlaat de contactpersoon het programma, omdat we er dan van uit gaan dat we de contactpersoon hebben geactiveerd.

Als de tweede e-mail ook niet wordt geopend, maakt Act-On automatisch een CRM-taak aan voor Jessica. Dit doet Act-On door de API van Yoobi aan te roepen.
 

De taak zoals die wordt aangemaakt in Yoobi vanuit Act-On

4.Terugkoppeling in CRM

Het aanroepen van de API door Act-On, heeft als resultaat dat er een nieuwe CRM-taak is aangemaakt voor Jessica. De taak is automatisch gekoppeld aan de contactpersoon van de organisatie en heeft als type ‘telefoon uit’. De taak heeft ook een beschrijving meegekregen, zodat Jessica weet waarom ze telefonisch contact op mag nemen.
 

Voordelen van dit proces

 • Campagne voeren vanuit Yoobi
  Het voor sales-medewerkers niet nodig om is om kennis te hebben van Act-On. Zij sturen vanuit Yoobi (gepersonaliseerde) e-mails vanuit Act-On, zonder tussenkomst van een (marketing)medewerker
 • Automatisch CRM-taken aanmaken
  De koppeling maakt een CRM-taak aan in Yoobi, als een contactpersoon geen actie onderneemt
 • Informatie uitwisselen
  Contactgegevens uit Yoobi worden gebruikt om gepersonaliseerde berichten te versturen. Resultaten uit Act-On worden gebruikt om taken aan te maken in Yoobi

Conclusie

De koppeling maakt het mogelijk om een marketingcampagne van start te laten gaan, vanuit Yoobi. Afhankelijk van het gedrag van de ontvanger, worden er CRM-taken voor sales-medewerkers aangemaakt. De koppeling helpt sales-medewerkers gericht actie te ondernemen vanuit Yoobi, zonder dat zij uitgebreide kennis nodig hebben over de toepassingen van Act-On. 
 

Wil je meer informatie?
Heb je interesse in deze koppeling, neem contact op met Jessica of Bram.
Via sales@yoobi.nl of bel naar: +31 (0)181 69 76 70. 
Zij vertellen je graag meer

Ga direct aan de slag
Gratis 41 dagen demo!