Vrije velden

Via de module “Vrije velden” is het mogelijk om extra velden toe te voegen aan een hoofd-object. Op die manier breidt u objecten uit met velden waarin specifieke kenmerken opgenomen kunnen worden. Hier kunt u vervolgens eenvoudig op filteren of sorteren.

Bij een project kunnen bijvoorbeeld velden als “project fase” toegevoegd worden. Deze extra velden kunt u een van vaste waarde (tekst, getal, datum, percentage)  voorzien.

Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden en toepassingen te bedenken, zoals:

  • bedrijfsgrootte, bedrijfssoort, regio, branche, aantal medewerkers bij relaties;
  • hobby’s, geboortedatum, kerstkaart, kinderen etc. bij contactpersonen;
  • projectsoort, fase, status bij projecten;
  • intern of extern project, facturabel of niet facturabel, regie of fixed price facturatie, de branche, etc. 

Vrije velden beheren
In het menu item: Systeem voorkeuren >> vrije velden kunnen voor de objecten: klant, medewerker, project, activiteit en CRM verkoop vrije velden worden gedefinieerd.

In de onderstaande interface kunnen vrije velden worden toegevoegd worden en daarna geplaatst worden binnen een bestaande positie van het object formulier. Binnen een object formulier zijn vaste fieldsets waarin de velden geplaatst kunnen worden. Met deze functionaliteit is het ook mogelijk de volgorde van de bestaande “vaste” velden binnen de formulieren aan te passen. 

figuur 1: beheer scherm vrije velden. 

Vrije velden worden aangeduid met een  icoon en kunnen gesleept worden tussen de verschillende boxen en de vaste velden kunnen alleen binnen hun eigen box verplaatst worden.

Toevoegen vrije velden
Het toevoegen van vrije velden is in Yoobi zeer eenvoudig. Met de juiste rechten kan via de “toevoegen” knop in het beheer scherm een vrij veld worden toegevoegd.

 

figuur 2: vrije veld definieren. 

Voor de veldnaam kunnen vertalingen in meerdere talen worden opgeven welke als label in het objectformulier worden gebruikt. De keuze van de het datatype zorgt voor een specifieke opmaak, lay-out en validatie van het veld in een formulier. Het opgeven van vaste waarden is voor verschillende datatypes verplicht, hiermee wordt bijvoorbeeld de keuze lijst gevuld.

Na het toevoegen kan een vrij veld naar de juiste groep aan de rechterkant verplaatst worden.
De positie van het vrije veld binnen de volgorde kan de zelf bepaald worden. Verder kunnen de overige vaste velden qua volgorde verplaatst worden maar blijven altijd beschikbaar in de groep.

Vrije velden gebruiken en vullen in object formulieren
Na dat een vrij veld is toegevoegd aan een groep wordt het vrije veld getoond in het object formulier Vrije velden gedragen zich gelijkwaardig aan de vaste Yoobi velden zoals lay-out, validatie en functionaliteit.  

 

figuur 3: bij de oranje pijl is een vrij veld te zien. volledig geïntegreerd in de Yoobi interface.
Bij het invoeren van een nieuw object wordt het vrije veld onherkenbaar als vrij veld getoond tussen de overige velden. Uiteraard is de volgorde van de velden nu afhankelijk van de definities. Het gedefinieerde formulier lay-out is bij de invoer van een nieuw object gelijk aan de formulier lay-out van de bestaande objecten.
 
Vrije velden als filter
Als bij de definitie van het vrije veld is aangegeven dat het veld als filter gebruikt mag worden zal deze beschikbaar zijn in het filter onderdeel bij lijsten van dat object. 
 
Figuur 4: vrije velden als filter

In dit geval kan er dus gefilterd worden op “project fase”. Ook hier bepaald het opgegeven datatype van het vrije veld de lay-out van het veld.  Verder zijn de filters van vrije velden qua lay-out, validatie en functionaliteit gelijk aan filters van vaste velden.